Bột Nêm

VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

56.500 đ

 

BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN GRANOVITA 140G

162.000 đ

 

GÓI NÊM UMAMI NHẬT VỊ GỪNG HỮU CƠ CLEARSPRING

412.000 đ

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM LINH CHI DONA 90G

13.254 đ

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM BÀO NGƯ DONA 90G

12.244 đ

 

HẠT NÊM NGHÊU SÒ DASIDA

91.700 đ

 

BỘT NÊM GIA VỊ GÀ 7 VIÊN MASSEL 35G

23.900 đ

 

BỘT NÊM GIA VỊ RAU CỦ 7 VIÊN MASSEL 35G

23.900 đ

 

BỘT NÊM GIA VỊ BÒ 7 VIÊN MASSEL

23.900 đ

 

BỘT NÊM RAU CỦ BIOGARTEN 380G

220.000 đ