Bột Nêm

VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

56.500 đ

 

BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN GRANOVITA 140G

162.000 đ

 

GÓI NÊM UMAMI NHẬT VỊ GỪNG HỮU CƠ CLEARSPRING

412.000 đ

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM LINH CHI DONA 90G

13.254 đ

 

HẠT NÊM TINH CHẤT NẤM BÀO NGƯ DONA 90G

12.244 đ

 

VIÊN SÚP CÔ ĐẶC VỊ GÀ MASSEL

94.000 đ

 

VIÊN BỘT NÊM LỚN VỊ GÀ MASSEL

95.000 đ

 

VIÊN BỘT NÊM LỚN VỊ BÒ MASSEL

94.000 đ

 

VIÊN SÚP CÔ ĐẶC VỊ BÒ MASSEL

93.000 đ

 

VIÊN BỘT NÊM VỊ RAU CỦ ÍT MẶN

96.200 đ

 

HẠT NÊM NGHÊU SÒ DASIDA

91.700 đ

 

BỘT NÊM GIA VỊ GÀ 7 VIÊN MASSEL 35GL

28.600 đ