Sốt Salad

SỐT TRỘN SALAD VỊ MẬT ONG VÀ MÙ TẠT KUEHNE 250ML

84.700 đ

 

SỐT SALAD ĐẬU NÀNH MÈ ĐEN HỮU CƠ LUMLUM 175ML

87.500 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML 

84.700 đ

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MÙ TẠT KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

84.700 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU MỸ KUEHNE 250ML 

84.700 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU Ý KUEHNE 250ML

84.700 đ

 

SỐT TRỘN SALAD THOUSAND ISLANDS KUEHNE 250ML

84.700 đ

 

SỐT SALAD MÈ ĐEN HỮU CƠ LUMLUM 175ML

85.000 đ

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ RAU THƠM KUHNE FINE 250ML

72.600 đ

 

SỐT SALAD HỮU CƠ KIỂU Ý OZGANICS 250ML

186.800 đ

 

SỐT SALAD THOUSAND ISLAND CRYSTAL 236ML

68.612 đ

 

SỐT SALAD KIỂU Ý SEPARATING CRYSTAL 236ML

68.612 đ