Sốt Mỳ Ý & Sốt Cà Chua

SỐT CÀ CHUA HỮU CƠ CHO TRẺ EM EDEN 375G

117.000 đ

 

SỐT CÀ CHUA VỚI THẢO MỘC HỮU CƠ EDEN 375G

117.000 đ

 

SỐT CÀ CHUA PIZZA VỚI THẢO MỘC HỮU CƠ EDEN 375G

117.000 đ

 

SỐT CÀ CHUA RICOTTA HỮU CƠ EDEN 375G

117.000 đ

 

SỐT CÀ CHUA VÀ ỚT HỮU CƠ EDEN 375G

117.000 đ

 

SỐT NAPOLETANA BARILLA 400G

111.500 đ

 

SỐT BOLOGNESE BARILLA 400G

128.500 đ

 

SỐT BASILICO BARILLA 400G

112.400 đ

 

SỐT ARRABBIATA BARILLA 400G

105.500 đ

 

SỐT MÌ Ý VỚI OLIU BARILLA 400ML

124.000 đ

 

SỐT MÌ Ý SICILIANA CASTELLO 350G

76.700 đ

 

SỐT SPAGHETTI HÚNG QUẾ TÂY CASTELLO 350G

76.700 đ