CÁC LOẠI SỐT   :  Mù Tạt

MÙ TẠT VÀNG DIJON MAILLE

73.500 đ

 

MÙ TẠT NGUYÊN HẠT MAILLE

67.700 đ

 

MÙ TẠT CAY KIỂU ANH MOUTARDE EPICEE

87.800 đ

 

MÙ TẠT NGUYÊN HẠT BEAUFOR

83.530 đ

 

MÙ TẠT DIJON BEAUFOR

81.510 đ

 

MÙ TẠT VỊ MẬT ONG BEAUFOR

102.000 đ

 

MÙ TẠT DIJON FALLOT 205G

99.800 đ

 

MÙ TẠT DIJON FALLOT

96.300 đ

 

MÙ TẠT BURGUNDY FALLOT

135.600 đ

 

MÙ TẠT YAMACHU

54.000 đ

 

MÙ TẠT HOUSE NERI KARASHI

54.000 đ

 

HẠT MÙ TẠT ĐEN

35.000 đ