CÁC LOẠI SỐT   :  Kem & Sốt Nấu Ăn

KEM NẤU EMBORG

47.600 đ

 

KEM SỮA WHIPPING UHT EMBORG

65.800 đ

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE

199.800 đ

 

KEM NẤU ĂN WHIPPING ELLE & VIRE

137.600 đ

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE

137.600 đ

 

KEM NẤU ĂN ELLE & VIRE

67.400 đ

 

KEM WHIPPING ELLE & VIRE

199.800 đ

 

KEM TIỆT TRÙNG 12% BÉO PRESIDENT

65.000 đ

 

KEM WHIPPING ELLE & VIRE

67.400 đ

 

KEM TƯƠI DẠNG XỊT PAYSAN BRETON

117.860 đ

 

NƯỚC DÙNG RAU CỦ HỮU CƠ AUSTRALIAS OWN

133.400 đ

 

NƯỚC DÙNG GÀ HỮU CƠ AUSTRALIA OWN

119.000 đ