GIA VỊ & PHỤ LIỆU

SỐT SALAD HỮU CƠ KIỂU Ý OZGANICS 250ML

186.800 đ

 

HÚNG TÂY SẤY KHÔ HỮU CƠ PLANET ORGANIC 15G

98.760 đ

 

SỐT SALAD THOUSAND ISLAND CRYSTAL 236ML

68.612 đ

 

SỐT SALAD KIỂU Ý SEPARATING CRYSTAL 236ML

68.612 đ

 

MÙI TÂY HỮU CƠ SẤY KHÔ PLANET ORGANIC 10G

98.760 đ

 

BỘT HẠT NGÒ HỮU CƠ PLANET ORGANIC 40G

135.400 đ

 

HẠT THÌ LÀ HỮU CƠ PLANET 50G

131.300 đ

 

BỘT ỚT CAYENNE HỮU CƠ PLANET ORGANIC 40G

127.600 đ

 

VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

56.500 đ

 

NƯỚC CHẤM HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN NATURATA 90ML

142.800 đ

 

SỐT HUMMUS ỚT ĐỎ ATHENOS 198G

153.200 đ

 

SỐT SALAD HỮU CƠ VỊ GIẤM BALSAMIC OZGANICS 250ML

186.800 đ