GIA VỊ & PHỤ LIỆU

LÁ NGUYỆT QUẾ KHÔ PLANET ORGANIC (JAR)

87.600 đ

 

GIA VỊ HỖN HỢP HỮU CƠ PLANET

109.000 đ

 

GIA VỊ TỔNG HỢP HỮU CƠ PLANET (JAR)

87.600 đ

 

XÔ THƠM HỮU CƠ PLANET(JAR)

98.760 đ

 

PLANET GRANULES

118.500 đ

 

BỘT GIA VỊ HỮU CƠ HỖN HỢP PLANET

129.700 đ

 

LÁ MÙI KHÔ HỮU CƠ PLANET

87.600 đ

 

BỘT NHỤC ĐẬU KHẤU HỮU CƠ PLANET

139.000 đ

 

BỘT NGHỆ HỮU CƠ PLANET

159.000 đ

 

BỘT THÌ LÀ MCCORMICK

98.000 đ

 

LÁ HÚNG QUẾ McCORMICK

41.000 đ

 

LÁ MÙI TÂY McCORMICK

55.000 đ