GIA VỊ & PHỤ LIỆU

Gừng Trắng Gari 120G

69.200 đ

 

Nước Mắm Nguyên Chất Thuyền Nan 500Ml

76.900 đ

 

BỘT PAPRIKA HỮU CƠ PLANET

103.600 đ

 

PLANET ORGANIC MARJORAM (JAR)

83.200 đ

 

HÚNG TÂY KHÔ HỮU CƠ PLANET

98.760 đ

 

NGÒ TÂY KHÔ HỮU CƠ PLANET

98.760 đ

 

BỘT HẠT NGÒ HỮU CƠ PLANET

135.400 đ

 

HẠT THÌ LÀ AI CẬP HỮU CƠ PLANET

131.300 đ

 

BỘT ỚT CAYENNE HỮU CƠ PLANET

127.600 đ

 

VIÊN NÉN BỘT NÊM RAU CỦ HỮU CƠ GRANOVITA 66G

56.500 đ

 

NƯỚC CHẤM HỮU CƠ KHÔNG LÊN MEN NATURATA 90ML

105.000 đ

 

Sốt Hummus ớt Đỏ Athenos 198g

153.200 đ