GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIA VỊ KHÔ

ỚT BỘT HỮU CƠ LUMLUM

52.500 đ

 

BỘT NGHỆ HỮU CƠ LUMLUM

48.400 đ

 

BỘT LÁ CHANH HŨU CƠ KAFFIR LUMLUM

53.900 đ

 

BỘT GIA VỊ FAJITA OLDELPASO

72.800 đ

 

GIA VỊ GUACAMOLE HỖN HỢP OLD EL PASO

79.600 đ

 

GIA VỊ BURRITO ÍT MUỐI OLD EL PASO

71.500 đ

 

GIA VỊ TACO ÍT MUỐI OLDELPASO

69.500 đ

 

OLD EL PASO CHILI SPICE MIX

72.000 đ

 

GIA VỊ TACO SPICE MIX OLDELPASO

82.500 đ

 

GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLDELPASO

72.700 đ

 

GIA VỊ GÀ GIÒN OLDELPASO

94.000 đ

 

ỚT BỘT HỖN HỢP OLDELPASO

82.500 đ