GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  GIA VỊ KHÔ

BỘT ỚT CỰA GÀ KIỂU HUNGARY McCORMICK

68.000 đ

 

BÔT NHỤC ĐẬU KHẤU McCORMICK

110.000 đ

 

GIA VỊ CAJUN McCORMICK

76.000 đ

 

HƯƠNG THẢO KHÔ McCORMICK

123.000 đ

 

GIA VỊ KIỀU Ý McCORMICK

98.000 đ

 

LÁ KINH GIỚI KHÔ McCORMICK

43.000 đ

 

BỘT GIA VỊ STEAK McCORMICK

79.000 đ

 

BỘT ỚT CỰA GÀ XÔNG KHÓI McCORMICK

142.000 đ

 

MUỐI CHẤM HẢI SẢN ESUP

29.000 đ

 

BỘT RIỀNG HỮU CƠ LUMLUM

48.400 đ

 

BỘT GỪNG HỮU CƠ LUMLUM

48.400 đ

 

BỘT SẢ HỮU CƠ LUMLUM

48.400 đ