GIA VỊ KHÔ   :  Gia Vị Âu

GIA VỊ KIỀU Ý McCORMICK

98.000 đ

 

LÁ KINH GIỚI KHÔ McCORMICK

43.000 đ

 

BỘT GIA VỊ STEAK McCORMICK

79.000 đ

 

BỘT ỚT CỰA GÀ XÔNG KHÓI McCORMICK

142.000 đ

 

Bột ớt Cayenne (g)

13.780 đ

 

BỘT GIA VỊ FAJITA OLDELPASO

72.800 đ

 

GIA VỊ GUACAMOLE HỖN HỢP OLD EL PASO

79.600 đ

 

GIA VỊ BURRITO ÍT MUỐI OLD EL PASO

71.500 đ

 

GIA VỊ TACO ÍT MUỐI OLDELPASO

69.500 đ

 

GIA VỊ TACO SPICE MIX OLDELPASO

82.500 đ

 

GIA VỊ BURRITO CAY ÍT OLDELPASO

72.700 đ

 

GIA VỊ GÀ GIÒN OLDELPASO

94.000 đ