Gia Vị Âu

BỘT NHỤY HOA NGHỆ TÂY DUCROS 0.4G

439.600 đ

 

LÁ HÚNG QUẾ SẤY KHÔ McCORMICK 10G

41.000 đ

 

LÁ MÙI TÂY SẤY KHÔ McCORMICK 5G

55.000 đ

 

BỘT ỚT CỰA GÀ KIỂU HUNGARY McCORMICK

68.000 đ

 

BỘT NHỤC ĐẬU KHẤU McCORMICK 30G

110.000 đ

 

GIA VỊ TẨM ƯỚP ĐỒ NƯỚNG CAJUN McCORMICK 35G

76.000 đ

 

HƯƠNG THẢO SẤY KHÔ McCORMICK 18G

123.000 đ

 

GIA VỊ TẨM ƯỚP LÁ THƠM HỖN HỢP KIỀU Ý McCORMICK 35G

98.000 đ

 

LÁ KINH GIỚI CAY SẤY KHÔ McCORMICK 10G

43.000 đ

 

BỘT GIA VỊ ƯỚP THỊT NƯỚNG McCORMICK 60G

79.000 đ

 

BỘT ỚT CỰA GÀ XÔNG KHÓI McCORMICK

142.000 đ

 

Bột ớt Cayenne (g)

13.780 đ