GIA VỊ KHÔ   :  Gia Vị Âu

LÁ NGUYỆT QUẾ KHÔ PLANET ORGANIC (JAR)

87.600 đ

 

GIA VỊ HỖN HỢP HỮU CƠ PLANET

109.000 đ

 

LÁ MÙI KHÔ HỮU CƠ PLANET

87.600 đ

 

BỘT NHỤC ĐẬU KHẤU HỮU CƠ PLANET

139.000 đ

 

BỘT NGHỆ HỮU CƠ PLANET

159.000 đ

 

BỘT THÌ LÀ MCCORMICK

98.000 đ

 

LÁ HÚNG QUẾ McCORMICK

41.000 đ

 

LÁ MÙI TÂY McCORMICK

55.000 đ

 

BỘT ỚT CỰA GÀ KIỂU HUNGARY McCORMICK

68.000 đ

 

BÔT NHỤC ĐẬU KHẤU McCORMICK

110.000 đ

 

GIA VỊ CAJUN McCORMICK

76.000 đ

 

HƯƠNG THẢO KHÔ McCORMICK

123.000 đ