CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Gạo

GẠO NẾP BẮC

36.900 đ

 

GẠO NẾP TÓC THƠM

36.900 đ

 

GẠO NẾP NGỖNG

36.900 đ

 

GẠO LONG CHÂU 66

112.400 đ

 

GẠO LÀI ĐÔNG XUÂN

118.000 đ

 

GẠO NẾP 3 THÁNG BẦU CHÁNH TRẠCH

43.000 đ

 

GẠO LỨC TÁO ĐỎ SANGSANG

136.000 đ