CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Gạo

GẠO RISO CARNAROLI DE CECCO

295.000 đ

 

GẠO HUYẾT RỒNG

33.900 đ

 

GẠO NIIGATA KOSHIHIKARI

351.900 đ

 

HẠT GẠO HỮU CƠ GABA HOMNIN LUMLUM

78.100 đ

 

GẠO HŨU CƠ GABA JUSMIN LUMLUM

78.100 đ

 

GẠO LÀM SUSHI

52.000 đ

 

GẠO KITOKU

87.000 đ

 

GẠO NHẬT

439.600 đ

 

GẠO BASMATI GOLD

155.250 đ

 

GẠO TRẮNG HỮU CƠ PAMCI

117.800 đ

 

GẠO BASMATI

103.750 đ

 

GẠO XÁT DỐI PAMCI

129.800 đ