Dưa Leo

DƯA LEO NHỎ CẦU ĐẤT 500G

22.900 đ

 

DƯA LEO

22.300 đ

 

DƯA LEO BABY

27.500 đ

 

DƯA LEO NHẬT RC (G)

18.900 đ

 

DƯA LEO NHẬT DALAT GAP (G)

24.900 đ

 

DƯA LEO BABY HOLLAND

23.300 đ