RAU CỦ ĐÓNG HỘP   :  Dưa Chuột Ngâm

DƯA CHUỘT NGÂM GIẤM BEAUFOR

168.400 đ

 

DƯA CHUỘT NGÂM FALLOT

165.700 đ

 

DƯA CHUỘT NGÂM FRAGATA GHERKIN

63.250 đ