HẠT KHÔ   :  Đậu

ĐẬU HÀ LAN ANNALISA

42.500 đ

 

ĐẬU ĐỎ ANNALISA

42.500 đ

 

ĐẬU RĂNG NGỰA ANNALISA

42.500 đ

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL

32.000 đ

 

ĐẬU GÀ ĐÓNG HỘP CONTEL

27.600 đ

 

BẠCH QUẢ

16.900 đ

 

ĐẬU LIMA

30.000 đ

 

ĐẬU ĐỎ

183.600 đ

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT

45.600 đ

 

ĐẬU HÀ LAN PMT

42.700 đ

 

ĐẬU XANH CẢ VỎ PMT

33.500 đ

 

ĐẬU NGỰ PMT

49.600 đ