Đậu

ĐẬU LIMA PMT 450G

49.600 đ

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

36.000 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

42.700 đ

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

20.250 đ

 

ĐẬU PHỘNG PMT 450G

43.900 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU KHÔ SABAROT 500G

112.000 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH SABAROT

118.000 đ

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

67.000 đ

 

ĐẬU PINTO 100G

15.680 đ