HẠT KHÔ   :  Đậu

ĐẬU GÀ KHÔNG MUỐI GLOBAL ORGANICS

85.700 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU GLOBAL ORGANICS

84.500 đ

 

ĐẬU HÀ LAN CASTELLO

30.200 đ

 

ĐẬU BƠ CASTELLO

30.200 đ

 

ĐẬU RĂNG NGỰA HẦM CASTELLO

30.200 đ

 

ĐẬU ỚT AUNT MICHELLE

64.800 đ

 

ĐẬU TÂY ĐỎ AUNT MICHELLE

46.200 đ

 

ĐẬU NƯỚNG SỐT CÀ HEINZ

51.480 đ

 

ĐẬU LĂNG CONTEL

25.740 đ

 

ĐẬU TRẮNG CASA RINALDI

67.800 đ

 

ĐẬU LENTILS ANNALISA

42.500 đ

 

ĐẬU TRẮNG ANNALISA

42.500 đ