Đậu

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

34.560 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

40.992 đ

 

ĐẬU NÀNH PMT 450G

19.440 đ

 

ĐẬU PHỘNG PMT 450G

42.144 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU KHÔ SABAROT 500G

107.520 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH SABAROT

113.280 đ

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

64.320 đ

 

ĐẬU PINTO 100G

15.680 đ