Đậu

ĐẬU LĂNG NÂU MCKENZIE'S

101.099 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

284.900 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

172.320 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

178.368 đ

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

145.900 đ

 

ĐẬU GÀ MC KENZIE'S 375G

97.128 đ

 

ĐẬU LIMA

31.600 đ

 

ĐẬU ĐỎ

97.300 đ

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

43.776 đ

 

ĐẬU CÔ VE HẠT TRẮNG PMT 450G

40.992 đ

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

32.160 đ

 

ĐẬU LIMA PMT 450G

47.616 đ