Đậu

ĐẬU NGỰ MC KENZIE

124.000 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU MCKENZIE'S

105.300 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

269.600 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

179.500 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

185.800 đ

 

ĐẬU GÀ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

145.900 đ

 

ĐẬU GÀ MC KENZIE'S 375G

101.175 đ

 

ĐẬU LIMA

31.600 đ

 

ĐẬU ĐỎ

97.300 đ

 

ĐẬU ĐEN XANH LÒNG PMT 450G

45.600 đ

 

ĐẬU CÔ VE HẠT TRẮNG PMT 450G

42.700 đ

 

ĐẬU XANH HẠT PMT 450G

33.500 đ