HẠT KHÔ   :  Đậu

Đậu Đen Đà Lạt PMT 450g

34.900 đ

 

Đậu Lima Mc Kenzie 375G

124.000 đ

 

Đậu Thận Trắng Sabarot 500G

149.000 đ

 

Đậu Xanh cà Pmt 450g

34.200 đ

 

Đậu Xanh Không Vỏ PMT 450g

35.800 đ

 

Đậu Đen Hữu Cơ Honest To Goodness Không Bpa 400g

197.900 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

117.904 đ

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S

147.502 đ

 

ĐẬU ĐỎ TÂY MC KENZIE'S

124.000 đ

 

ĐẬU LĂNG VÀNG MCKENZIE'S

105.200 đ

 

ĐẬU LĂNG MCKENZIE'S SOUP MIX

101.175 đ

 

ĐẬU MCKENZIE'S GREEN SPLIT

85.307 đ