GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  DẦU THỰC VẬT

DẦU BƠ ÉP LẠNH PRESSED PURITY 250ML

319.400 đ

 

DẦU HẠNH NHÂN LA TOURANGELL

394.700 đ

 

DẦU BƠ LA TOURANGELLE

374.600 đ

 

DẦU QUẢ ÓC CHÓ LA TOURANGELLE

234.800 đ

 

DẦU HẠT LANH LA TOURANGELLE

284.097 đ

 

DẦU HẠT PHỈ LAPALISSE

573.000 đ

 

DẦU HẠT PHỈ ROLAND

427.680 đ

 

DẦU HẠT PHỈ TOURANGELLE

304.090 đ

 

DẦU NHO CJ

184.700 đ

 

DẦU ỚT OTTOGI

53.800 đ

 

DẦU NÀNH OTTOGI

103.500 đ

 

DẦU MÈ VÀNG KADOYA

159.760 đ