GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  DẦU THỰC VẬT

DẦU Ô LIU PALACIO

162.000 đ

 

DẦU OLIU LATINO BELLA LIVE POMACE OIL

178.300 đ

 

DẦU HANFOL HỮU CƠ NGUYÊN CHẤT NATURATA

326.900 đ

 

DẦU EXTRA VIRGIN LATINO BELLA

149.000 đ

 

DẦU MẮC CA ÉP LẠNH PURITY

349.800 đ

 

DẦU EXTRA VIRGIN LATINO BELLA

87.800 đ

 

DẦU ĂN HƯƠNG NẤM TRUFFLE CASA RINALDI

359.600 đ

 

DẦU NẤM TRẮNG TRUFFLE TARTUFI

1.090.000 đ

 

DẦU NẤM ĐEN TRUFFLE TARTUFI

990.000 đ

 

DẦU HẠT NHO ROLAND

268.785 đ

 

DẦU HẠT NHO GRAPSEED

477.000 đ

 

DẦU HẠNH NHÂN ÉP LẠNH PRESSED PURITY 

319.400 đ