GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  DẦU THỰC VẬT

DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT CASTELLO 1L

255.600 đ

 

DẦU Ô LIU POMACE CASTELLO 1L

164.500 đ

 

DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT CASTELLO 500ML

155.500 đ

 

DẦU Ô LIU POMACE CASTELLO 500ML

114.900 đ

 

DẦU OLIU DẠNG POMACE SANTAGATA

1.825.000 đ

 

DẦU OLIU LA PEDRIZA POMACE 1L

169.500 đ

 

DẦU Ô LIU CASA RINALDI

116.870 đ

 

DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT LATINO BELLA

268.300 đ

 

DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT PALACIO

289.000 đ

 

DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT SANTAGATA

252.270 đ

 

DẦU OLIU HỮU CƠ ROLAND

299.000 đ

 

DẦU OLIU SANTAGATA EXTRA VIRGIN

437.500 đ