Đậu Hủ & Nấm

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA 400G

88.700 đ

 

NẤM ĐÔNG CÔ HOSHI

285.000 đ

 

NẤM MỒNG GÀ KHÔ SABAROT 30G

239.000 đ

 

ĐẬU HŨ MỀM MORINAGA

68.950 đ

 

ĐẬU PHỤ CỨNG MORINAGA 297G

68.950 đ

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM

14.500 đ

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM

13.700 đ

 

ĐẬU PHỤ NHẬT HỮU CƠ CLEARSPRING 

182.000 đ

 

NẤM MÈO DONA SẠCH NGUYÊN TAI 100G

30.442 đ

 

NẤM MÈO SẠCH CẮT LÁT 100G

28.957 đ

 

NẤM MỘC NHĨ SẠCH NHÂN THÙY

47.500 đ