RAU ĂN CỦ  :  Đậu Hũ & Nấm

ĐẬU HỦ CHIÊN MORINAGA

68.950 đ

 

ĐẬU NATTO SOYA 3 MIẾNG

66.500 đ

 

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM

14.500 đ

 

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM

13.700 đ

 

ĐẬU PHỤ NHẬT HỮU CƠ CLEARSPRING 

182.000 đ

 

NẤM MÈO SẠCH CẮT LÁT

28.957 đ

 

NẤM MÈO DONA SẠCH NGUYÊN TAI

30.442 đ

 

NẤM MỘC NHĨ SẠCH NHÂN THÙY

47.500 đ