RAU CỦ ĐÓNG HỘP   :  Đậu Hầm

ĐẬU GÀ HỮU CƠ HẦM KIỂU MA RỐC EDEN 560G

172.000 đ

 

ĐẬU LĂNG HỮU CƠ HẦM CÀ RI KIỂU ẤN EDEN 560G

172.000 đ

 

ĐẬU HỮU CƠ HẦM KIỂU MEXICO EDEN 560G

159.000 đ

 

Đậu Tây Đỏ Casa R. 400G

72.800 đ

 

ĐẬU SỐT BBQ HEINZ

65.900 đ

 

ĐẬU ĐỎ HẦM CASTELLO

28.700 đ

 

BẮP SẤY KHÔ CRYSTAL

38.088 đ