Củ Gia Vị

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

29.800 đ

 

TỎI TÂY

16.700 đ

 

CỦ HÀNH TÂY

31.500 đ

 

HÀNH LÝ SƠN

25.040 đ

 

TỎI HỮU CƠ (G)

73.600 đ

 

TỎI LÝ SƠN

29.100 đ

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

58.000 đ

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

9.000 đ

 

CỦ NGHỆ

3.900 đ

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

11.600 đ

 

CÂY SẢ

5.900 đ

 

CỦ HỒI

81.000 đ