Củ Gia Vị

HÀNH TÂY ĐỎ LOẠI LỚN

29.800 đ

 

TỎI TÂY

15.750 đ

 

TỎI TÂY NON

28.800 đ

 

HÀNH TÂY

29.750 đ

 

HÀNH LÝ SƠN

25.040 đ

 

TỎI LÝ SƠN

31.940 đ

 

CỦ NÉN QUẢNG NGÃI

51.340 đ

 

CỦ RIỀNG ECOVEG

8.570 đ

 

CỦ NGHỆ

3.670 đ

 

GỪNG QUẢNG NGÃI (G)

9.750 đ

 

CÂY SẢ

5.460 đ

 

CỦ HỒI

76.500 đ