NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Chocolate

CHOCOLATE HẠNH NHÂN SWISS CLASSIC LINDT

93.600 đ

 

CHOCOLATE VỊ MUỐI BIỂN LINDT EXCELLENCE

114.000 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG LINDT SWISS CLASSIC THỤY SĨ

83.800 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG TRÁI PHỈ LINDT THỤY SĨ

95.400 đ

 

CHOCOLATE HƯƠNG CAM NỒNG LINDT EXCELLENCE

110.000 đ

 

CHOCOLATE GIÀU KEM LINDT EXCELLENCE

114.000 đ

 

CHOCOLATE 85% CA CAO LINDT EXCELLENCE

114.000 đ

 

CHOCOLATE LINDT LINDOR MILK

238.500 đ

 

CHOCOLATE LINDT LINDOR ASSORTED

235.500 đ

 

CHOCOLATE CEMOI MILK CHOCOLATE

59.000 đ

 

CHOCOLATE CEMOI TRUFF

84.000 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG 72% CEMOI

65.000 đ