Chocolate

SOCOLA SỮA VÀ HẠNH NHÂN THỤY SĨ LINDT 100G

98.400 đ

 

CHOCOLATE VỊ MUỐI BIỂN LINDT EXCELLENCE

119.400 đ

 

SOCOLA ĐẮNG THỤY SĨ LINDT 100G

87.800 đ

 

SOCOLA ĐẮNG NHÂN TRÁI PHỈ LINDT 100G

98.400 đ

 

SOCOLA HƯƠNG CAM NỒNG LINDT 100G

115.500 đ

 

SOCOLA NHIỀU KEM LINDT 100G

119.200 đ

 

SOCOLA 85% CA CAO LINDT EXCELLENCE 100G

119.800 đ

 

SOCOLA SỮA LINDT LINDOR 200G

209.300 đ

 

SOCOLA HỖN HỢP CÁC LOẠI LINDT LINDOR 200G

209.300 đ

 

CHOCOLATE CEMOI MILK CHOCOLATE

59.000 đ

 

CHOCOLATE CEMOI TRUFF

84.000 đ

 

SOCOLA ĐEN CEMOI 85% 100G

65.000 đ