NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Chocolate

CHOCOLATE RITTER SPORT WHOLE HAZELNUTS

61.800 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG TRÁI PHỈ RITTER SPORT

61.800 đ

 

CHOCOLATE TRẮNG HẠT PHỈ RITTER SPORT

61.800 đ

 

CHOCOLATE GIÀU SỮA RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG KẸP HẠNH NHÂN RITTER

48.000 đ

 

CHOCOLATE NHÂN ĐẬU PHỘNG RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE RITTER SPORT NHÂN KARAMELL-MOUSSE

48.600 đ

 

CHOCOLATE TRẮNG NHÂN NGŨ CỐC RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE KEKS AND NUSS RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE ĐẮNG RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE BẠC HÀ RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE SỮA RITTER SPORT

48.600 đ