NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Chocolate

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CARAMEL & MUỐI BIỂN 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ RICH DARK 71% CACAO C&L  

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ LỰU 70% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ -PANAMA 80% CACAO C&L

154.200 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CAM 65% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HữU CƠ VỊ BẠC HÀ 67% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ - CREAMY DARK 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ COFFEE 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN 50% CACAO RITTER SPORT

48.000 đ

 

CHOCOLATE NHÂN NHO VÀ QUẢ PHỈ RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE HẠNH NHÂN RITTER SPORT

65.200 đ

 

RITTER SPORT KNUSPERKEKS CHOCOLATE

48.600 đ