Chocolate

SÔ CÔ LA RITTER SPORT VỊ BÁNH BROWNIE 100G

59.800 đ

 

Socola Truff Cemoi 200g

349.800 đ

 

SÔ CÔ LA NHÂN CÀ PHÊ ESPRESSO RITTER SPORT 100G

59.800 đ

 

CHOCOLATE DUC D'O LIQUEUR FILLED

229.000 đ

 

CHOCOLATE 48 VIÊN FERRERO ROCHER 600G 

634.500 đ

 

CHOCOLATE RƯỢU ANTHON BERG

918.700 đ

 

WINDEL TALKING PLUSH TOYS

695.400 đ

 

SOCOLA SILVESTER-EISKONFEKT RIEGELEIN 250G

189.700 đ

 

SÔ CÔ LA SỮA HẠNH NHÂN BERYL'S 450G

237.600 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CARAMEL & MUỐI BIỂN 55% CACAO C&L 80G

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ RICH DARK 71% CACAO C&L  

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ LỰU 70% CACAO C&L

146.400 đ