GIA VỊ & PHỤ LIỆU  :  CÁC LOẠI SỐT

SỐT TIÊU ĐEN BEST'S

34.400 đ

 

SỐT TIÊU ĐEN WOHHUP

70.190 đ

 

SỐT SALAD KIỂU ISLAND CRYSTAL

68.612 đ

 

SỐT SALAD KIỂU Ý CRYSTAL

68.612 đ

 

SỐT SALAD CRYSTAL CREAMY FRENCH DRESSING

68.612 đ

 

SỐT KEM GIẤM BALSAMISIMO KUEHNE

167.800 đ

 

SỐT TRỘN SALAD VỊ MẬT ONG KUEHNE

83.600 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE

83.600 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU PHÁP KUEHNE 250ML

83.600 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU MỸ KUEHNE

83.600 đ

 

SỐT TRỘN SALAD KIỂU Ý KUEHNE

83.600 đ

 

SỐT TRỘN SALAD THOUSAND ISLANDS KUEHNE

83.600 đ