NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Các Loại Kẹo Khác

KẸO DẺO HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI STARBURST

34.000 đ

 

KẸO NGẬM CAY BẠC HÀ FISHERMAN'S FRIEND

22.000 đ

 

KẸO NGẬM KHÔNG ĐƯỜNG VỊ CHERRY FISHERMAN'S FRIEND

22.000 đ

 

KẸO NGẬM KHÔNG ĐƯỜNG ORIGINAL FISHERMAN'S FRIEND

22.000 đ

 

KẸO NGẬM CAY VỊ THE QUÝT & GỪNG FISHERMAN'S FRIEND

22.000 đ

 

KẸO VỊ TRÀ XANH

98.200 đ

 

KẸO DẺO KHÔNG ĐƯỜNG TRÁI CÂY DOUBLE'D' ZERO

72.600 đ

 

KẸO DẺO VỊ XOÀI KONJAK JELLY

47.800 đ

 

KẸO HƯƠNG ĐÀO KONJAK JELLY

47.800 đ

 

KẸO HƯƠNG TRÁI CÂY FOX'S

49.700 đ

 

KẸO NHÂN RUM TRUFLE MIESZKO

124.700 đ

 

BÁNH MÈ DAN D PAK

24.600 đ