THỦY HẢI SẢN   :  CÁ ĐÓNG HỘP

CÁ NGỪ SỐT MAYONAISE CANNED

53.500 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HẠ LONG

36.000 đ

 

CÁ THU SỐT CÀ CỔ ĐIỂN AMANDA

123.700 đ

 

CÁ THU NHẬT OTTOGI

99.800 đ

 

CÁ THU SỐT CÀ CHUA

123.700 đ

 

CÁ HỒI NGÂM DẦU PINK BEAUTY

124.740 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT AMANDA

96.200 đ

 

CÁ CƠM PHI LÊ NGẦM DẦU OLIU VỚI TỎI TÂY

58.500 đ

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU OLIU VÀ ỚT YURRITA

58.500 đ

 

CÁ CƠM CUỘN NỤ BẠCH HOA NGÂM DẦU YURRITA

58.500 đ

 

CÁ CƠM NGÂM DẦU Ô LIU

58.500 đ

 

CÁ KHÔ CƠM SURA

299.500 đ