CÁ ĐÓNG HỘP

CÁ MÒI NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

57.400 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT XAY NHUYỄN AMANDA 190G

97.400 đ

 

CÁ NỤC NGÂM DẦU THỰC VẬT RAMIREZ 125G

56.300 đ

 

CÁ TUYẾT NGÂM DẦU OLIU VÀ TỎI RAMIREZ 120G

227.400 đ

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN

149.700 đ

 

CÁ THU NGÂM TINH DẦU CHANH VÀ TIÊU XAY AMANDA 190G

123.700 đ

 

TRỨNG CÁ HỒI ĐỎ CAVIA FRIEDRICHS 100G

499.600 đ

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN ĐỎ FRIEDRICHS 100G

189.400 đ

 

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN ĐEN FRIEDRICHS 100G

189.400 đ

 

CÁ THU PHI LÊ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG JOHN WEST 125G

87.500 đ

 

CÁ NGỪ OTTOGI

63.800 đ

 

CÁ NGỪ NGÂM DẦU HƯỚNG DƯƠNG CALVO 160G

95.800 đ