KEM, BƠ & PHÔ MAI  :  BƠ NẤU

BƠ LẠT PRESIDENT 125G

65.500 đ

 

BƠ MẶN PAYSAN BRETON

98.500 đ

 

BƠ LẠT PAYSAN BRETON

98.500 đ

 

BƠ MẶN GRAND'OR

99.600 đ

 

BƠ LẠT UNILAC GRAND'OR

99.600 đ

 

BƠ BEURRE BRETEL

182.000 đ