RAU ĂN LÁ  :  Bắp Cải

BẮP CẢI TRẮNG

6.875 đ

 

BẮP CẢI TRÁI TIM

12.960 đ

 

BẮP CẢI TÍM

39.700 đ

 

XÀ LÁCH ĐẮNG ĐỎ RADICCHIO

53.850 đ

 

CẢI THẢO

13.200 đ