BÁNH TƯƠI

BÁNH MÌ PHÔ MAI CANEMBERT D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ SOCOLA D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ ĐƯỜNG NÂU OKINAWA D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MÌ BƠ MUỐI D-PLUS

22.700 đ

 

BÁNH MỲ 12 LOẠI HẠT LA VITA

83.000 đ

 

BÁNH MÌ ĐEN NORDLANDER LA VITA

99.000 đ

 

BÁNH MÌ NGUYÊN CÁM NHIỀU CHẤT XƠ LA VITA

94.000 đ

 

BÁNH MÌ ĐEN LOẠI LỚN LA VITA 600G

94.000 đ

 

BÁNH MỲ NGUYÊN CÁM NHIỀU LOẠI HẠT LA VITA

88.000 đ

 

BÁNH MÌ SANDWICH PAC

31.500 đ

 

BÁNH MÌ LÊN MEN KIỂU ANH LA VITA

86.000 đ

 

BÁNH MÌ GIÒN

279.900 đ