THỨC ĂN NHẸ  :  BÁNH TƯƠI

BÁNH COOKIE HỖN HỢP

38.000 đ

 

BÁNH QUY CIGARETTE

49.900 đ

 

BÁNH QUY LƯỠI MÈO HẠNH NHÂN

54.900 đ

 

BÁNH QUY LƯỠI MÈO

35.000 đ

 

BÁNH QUY CIGARETTE SOCOLA

54.000 đ

 

BÁNH NGÓI HẠNH NHÂN VỊ CARAMEL

79.900 đ

 

BÁNH NGÓI HẠNH NHÂN

69.900 đ

 

BÁNH MỲ 12 LOẠI HẠT

75.000 đ

 

BÁNH MỲ WHOLE WHEAT

80.000 đ

 

BÁNH MÌ SANDWICH PAC

28.000 đ

 

BÁNH MUFFIN CỔ ĐIỂN ANH LA VITA

86.000 đ

 

BÁNH MÌ GIÒN

279.900 đ