BÁNH ĐÔNG LẠNH

BÁNH PIZZA PHÔ MAI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 190G

70.000 đ

 

BÁNH PIZZA THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 380G

108.000 đ

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI ĐÔNG LẠNH FRISSTA 370G

108.000 đ

 

BÁNH PIZZA PEPPERONI LOẠI NHỎ ĐÔNG LẠNH FRISSTA 200G

70.000 đ

 

BÁNH PIZZA PHÔ MAI ĐÔNG LẠNH 340G

99.000 đ

 

BÁNH PAIN AU CHOCOLATE ĐÔNG LẠNH CHATEAU BLANC

23.900 đ

 

VỎ BÁNH NGÀN LỚP PUFF PASTRY (ĐÔNG LẠNH) 1.2KG

418.500 đ

 

BÁNH PIZZA MARGHERITA ĐÔNG LẠNH 320G

86.000 đ