Sản phẩm khuyến mãi

ĐẬU HỦ CHIÊN ÔNG KIM'S 350G

21.600 đ

27.000 đ

NẤM CHAMPIGNONS CẮT LÁT ANNALISA 400G

75.395 đ

88.700 đ

NẤM MỒNG GÀ KHÔ SABAROT 30G

215.100 đ

239.000 đ

NẤM PORCINI KHÔ SABAROT 40G

178.200 đ

198.000 đ

ĐẬU HŨ MIẾNG ÔNG KIM BIBIGO 250G

11.600 đ

14.500 đ

ĐẬU HŨ NON ÔNG KIM BIBIGO 250G

10.960 đ

13.700 đ