Available

Special Green Sticky Rice Patties Htfoods 500G

Origin: Vietnam
Packaging: Pack
176,715₫ 207,900₫
icon stock 24 in stock
> <
SKU: 290019153000
General info: Special Green Sticky Rice Patties Htfoods 500G

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Special Green Sticky Rice Patties Htfoods 500G

Added to cart

Added to wishlist