Available

Pear Tai Nung 4-5 Pcs/Kg

Origin: Vietnam
Packaging: 500G
47,450₫
icon stock 16 in stock
> <
SKU: 290019096000
General info: Pear Tai Nung 4-5 Pcs/Kg

Reviews, customer reviews

Nội dung các Câu hỏi và câu trả lời nhập ở trang nội dung.
 Pear Tai Nung 4-5 Pcs/Kg

Added to cart

Added to wishlist