CHOCOLATE D'O LIQUEUR FILLED

SKU: 290004050000

Origin: BELGIUM

Packaging: 125G

Price: 249.600₫

Quantity:

249.600₫

 

Description

Best - selling product Please call 0903.166.228 for better advice

MAROU BEN TRE 78% DARK CHOCOLATE 24G

47.600₫

 

MAROU BA RIA 76% DARK CHOCOLATE 24G

45.600₫

 

CADBURY MILK CHOCOLATE 40G

22.800₫

 

MAROU TIEN GIANG 70% DARK CHOCOLATE

97.800₫

 

MAROU BEN TRE 55% COCONUT MILK CHOCOLATE 80G

102.800₫

 

CADBURY ALMOND CHOCOLATE 40G

22.800₫

 

TOBLERONE DARK CHOCO 100G

57.000₫

 

BERYL'S TIRAMISU ALMOND WHITE CHOCOLATE 200G

140.500₫

 

FRUIT & NUT CHOCOLATE CADBURY 100G

50.800₫

 

MAROU BEN TRE 78% DARK CHOCOLATE 80G

100.600₫

 

Similar products are favored Please call 0903.166.228 để được tư vấn rõ hơn