FRESH MEAT   :  Pock

FAU PORK CHOP

32.940 đ

 

FAU PORK BELLY

99.450 đ

 

FAU PORK LOIN

81.000 đ

 

FAU PORK TENDERLOIN

76.875 đ

 

FAU PORK LEG

76.875 đ

 

FAU PORK RIB

142.400 đ

 

FAU PORK MINCE

84.900 đ

 

FAU PORK MARROW BONE

103.600 đ

 

FAU PORK TAIL

75.300 đ

 

FAU PORK LEG BONE

110.000 đ

 

TEAPO PORK LOIN JOINT          

88.350 đ

 

TEAPO PORK SHOULDER                         

88.350 đ