Ưu đãi đặc biệt

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (S)

40.010₫

78.450₫

 

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRẦN BÌ KHÔNG DA ĐÔNG LẠNH 500G

65.025₫

127.500₫

 

49% OFF
TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (S)

138.695₫

271.950₫

 

49% OFF
TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G (S)

104.550₫

205.000₫