Ưu đãi đặc biệt

DƯA LƯỚI 1KG

129.000₫

 

NHO XANH KHÔNG HẠT 500G

159.500₫

 

CAM SÀNH BẾN TRE 1KG

83.800₫

 

CHANH XANH KHÔNG HẠT 500G

26.000₫

 

THƠM NGUYÊN TRÁI

55.000₫

 

TRÁI THƠM

55.000₫

 

THỊT ĐẦU THĂN NGOÀI BÒ ÚC CAPE GRIM 250G

440.000₫

 

DỪA TRÁI TƯƠI

23.500₫

 

DƯA LƯỚI VỎ VÀNG RUỘT XANH GIỐNG HÀ LAN 1KG

87.900₫

 

ĐU ĐỦ 1KG

45.000₫

 

NẠM BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

198.000₫

 

THỊT NẠC LƯNG BÒ PRS BLACK ANGUS 300G

375.000₫

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ 1KG

99.000₫

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT 3KG

117.000₫

 

LỰU 500G

199.500₫

 

CHANH GIẤY BẾN TRE 100G

7.800₫