Ưu Đãi Cuối Tuần

DÂU TÂY GIỐNG NHẬT FAMILY 250G

129.900₫

 

CÀ CHUA BEEF

34.500₫

 

CÀ CHUA CHERRY DÀI

31.000₫

 

ỔI PHÚC LỘC THỌ

30.000₫

 

XÀ LÁCH LOLLO ROSA ĐỎ

28.350₫

 

KHOAI LANG NHẬT

27.950₫

 

CÀ CHUA COCKTAIL

26.215₫

 

XÀ LÁCH LOLLO XANH TFR

18.750₫

 

XÀ LÁCH ROMAINE

15.980₫