THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

259.900₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.900₫

 

CÁ MÒI PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

101.480₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY

137.700₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700₫

 

THANH CUA SF (G)

66.050₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫