THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (S)

40.010₫

78.450₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

259.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH

379.750₫

 

THỊT CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH 200G

120.000₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

120.000₫

 

CÁ MÒI PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

101.480₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.900₫

 

SÒ ĐỎ NHẬT ĐÔNG LẠNH

669.500₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫