THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

129.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

CÁ THU PHI LÊ ĐÔNG LẠNH 400G

460.000₫

 

TÔM THẺ HẤP ĂN LIỀN CẤP ĐÔNG 250G

208.000₫

 

30% OFF
PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA CẤP ĐÔNG 200G

107.100₫

153.000₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

259.900₫

 

CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

120.000₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH (2.2-4KG/CON) 250G

379.750₫

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH 300G

158.700₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫

 

BÀO NGƯ AWABI ĐÔNG LẠNH S.L 300G

864.000₫

 

MỰC PHAN THIẾT CẤP ĐÔNG 6-8 CON/KG 1KG

389.000₫