THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

174.500₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

135.600₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

149.780₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

113.400₫

 

PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

160.900₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫