THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

CHÂN CUA HOÀNG ĐẾ

1.200.000₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

119.000₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

259.900₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

CÁ MÒI PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

101.480₫

 

THANH CUA SF (G)

66.050₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA SIZE 2.2 - 4

379.750₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000₫

 

VẸM XANH CHILE (G)

80.370₫