THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

10% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

42.363₫

47.070₫

 

TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

205.000₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

174.500₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

10% OFF
CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

117.000₫

130.000₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

10% OFF
CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

73.710₫

81.900₫

 

10% OFF
PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

122.040₫

135.600₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

10% OFF
PHI LÊ CÁ SƠN CÒN DA

144.810₫

160.900₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

113.400₫

 

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH KONO 1KG

268.000₫