THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

259.900₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

20% OFF
TÔM SINH THÁI CÀ MAU 500G

164.000₫

205.000₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

130.000₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

81.900₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.900₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

158.700₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ MÒI PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

101.480₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY

137.700₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700₫