THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

47.070₫

 

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH LOẠI 1 (G)

54.390₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

ỐC BULOT

146.910₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE M 250G

174.500₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

113.400₫

 

PHI LÊ CÁ MÚ ĐỎ 300G

141.780₫

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

160.380₫

 

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.980₫

 

SÒ ĐỎ NHẬT ĐÔNG LẠNH

699.850₫

 

VẸM XANH CHILE (G)

80.370₫