THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

143.500₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

89.500₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

225.500₫

 

30% OFF
FILLET CÁ LÓC KHÔNG XƯƠNG KHÔNG DA O.F CẤP ĐÔNG 200G

72.408₫

103.440₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ LỘT VỎ CHỪA ĐUÔI BINCA SIZE M 250G

292.500₫

 

HÀO NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI 100G

72.490₫

 

THỊT TÔM SÚ PD MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

111.900₫

 

TÔM THẺ HẤP ĂN LIỀN CẤP ĐÔNG 250G

197.900₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP MỸ ĐÔNG LẠNH 100G

128.900₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

170.900₫

 

TÔM ĐẤT ĐÔNG LẠNH CTR 400G

148.500₫