THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH HOTATE SASHIMI 100G

149.700₫

 

CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

109.900₫

 

THỊT TÔM SÚ PD MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP MỸ ĐÔNG LẠNH 100G

128.900₫

 

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH HIGHFORD 1KG

386.900₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

188.500₫

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH 300G

152.850₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

159.900₫

 

CÁ HỒI CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH 300G

323.970₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

146.500₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH (2.2-4KG/CON) 250G

379.750₫

 

THANH CUA HOSO MAKI SURIMI 500G

111.900₫

 

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH KONO 1KG

329.900₫

 

CHẢ CÁ ĐỎ ĐÔNG LẠNH 160G

59.500₫