THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

8% OFF
CÁ BASA HỮU CƠ KHOANH BINCA 250G

78.108₫

84.900₫

 

8% OFF
CÁ BASA HỮU CƠ PHI LÊ BINCA 250G

119.600₫

130.000₫

 

8% OFF
CÁ BƠN LÀM SẠCH NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

1.070.328₫

1.163.400₫

 

8% OFF
CÁ MÒI PHI LÊ ĐÔNG LẠNH

102.083₫

110.960₫

 

8% OFF
CÁ TẦM ĐÔNG LẠNH CẮT LÁT

76.029₫

82.640₫

 

8% OFF
CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

126.684₫

137.700₫

 

8% OFF
CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

147.550₫

160.380₫

 

8% OFF
CÁ TUYẾT GINDARA SIZE 2.2 - 4

340.377₫

369.975₫

 

8% OFF
CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

143.520₫

156.000₫

 

8% OFF
CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

161.000₫

175.000₫

 

8% OFF
CÒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

372.600₫

405.000₫

 

8% OFF
CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

151.772₫

164.970₫

 

8% OFF
HÀU NHẬT ĐÔNG LẠNH NAMA KAKI

71.751₫

77.990₫

 

8% OFF
ỐC BULOT

135.157₫

146.910₫

 

8% OFF
PHI LÊ CÁ BƠN ICELAND(G)

182.077₫

197.910₫

 

8% OFF
PHI LÊ CÁ HỒNG KHÔNG DA 500G

124.752₫

135.600₫