THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

TÔM SÚ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

155.300₫

 

PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA CẤP ĐÔNG

153.000₫

 

TÔM THẺ TRẮNG HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE L 250G

159.900₫

 

TÔM SÚ ĐEN HỮU CƠ NGUYÊN CON BINCA SIZE XL 250G

207.900₫

 

TÔM THẺ BÓC VỎ MP SIZE 31-40 CON/KG

127.400₫

 

PHI LÊ CÁ THU ĐÔNG LẠNH

383.000₫

 

49% OFF
PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (S)

40.010₫

78.450₫

 

TÔM SÚ NGUYÊN CON MP SIZE 31-35 CON/KG

230.100₫

 

PHI LÊ CÁ HỒI NA UY TƯƠI CẤP ĐÔNG

220.500₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY

137.700₫

 

CÁ TUYẾT GINDARA CẮT KHOANH ĐÔNG LẠNH

379.750₫

 

CÁ TRỨNG NHẬT BẢN NORWAY (ĐÔNG LẠNH)

137.700₫

 

CHẢ CÁ THÁT LÁT ĐÔNG LẠNH

120.000₫

 

CỒI SÒ ĐIỆP (ĐÔNG LẠNH)

128.900₫

 

CÁ TUYẾT CẮT KHOANH

158.700₫

 

SÒ ĐỎ NHẬT ĐÔNG LẠNH

669.500₫