Thực Phẩm Cấp Đông

30% OFF
FILLET CÁ LÓC KHÔNG XƯƠNG KHÔNG DA O.F CẤP ĐÔNG 200G

72.408₫

103.440₫

 

30% OFF
PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA CẤP ĐÔNG 200G

97.650₫

139.500₫

 

30% OFF
SƯỜN HEO NON FAU CẤP ĐÔNG 300G

86.100₫

123.000₫

 

30% OFF
THĂN HEO FAU CẤP ĐÔNG 300G

79.590₫

113.700₫

 

30% OFF
ỨC GÀ LB (BROILER - 202) CẤP ĐÔNG 500G

29.365₫

41.950₫

 

30% OFF
THĂN NÕN HEO FAU CẤP ĐÔNG 300G

76.650₫

109.500₫

 

30% OFF
THỊT NẠC DĂM FAU CẤP ĐÔNG 400G

102.200₫

146.000₫

 

30% OFF
NẠC ĐÙI HEO FAU CẤP ĐÔNG 300G

76.650₫

109.500₫

 

30% OFF
FILLET ỨC GÀ KHÔNG DA 3F CẤP ĐÔNG 500G

34.300₫

49.000₫

 

30% OFF
XƯƠNG ỐNG HEO FAU CẤP ĐÔNG 400G

86.800₫

124.000₫

 

30% OFF
COMBO CÁNH ĐÙI TỎI GÀ 3F 500G CẤP ĐÔNG

39.900₫

57.000₫

 

30% OFF
MÁ ĐÙI GÀ 3F CẤP ĐÔNG 500G

22.750₫

32.500₫

 

30% OFF
CHÂN GIÒ HEO FAU CẤP ĐÔNG 400G

92.120₫

131.600₫

 

30% OFF
BA CHỈ HEO RÚT XƯƠNG FAU CẤP ĐÔNG 300G

81.690₫

116.700₫

 

30% OFF
THỊT HEO CỐT LẾT FAU CẤP ĐÔNG 300G

80.220₫

114.600₫

 

30% OFF
ĐÙI GÀ TỎI 3F CẤP ĐÔNG 500G

35.350₫

50.500₫