Thực Phẩm Cấp Đông

30% OFF
NẠC ĐÙI HEO FAU CẤP ĐÔNG

76.650₫

109.500₫

 

30% OFF
PHI LÊ CÁ CHẼM KHÔNG DA CẤP ĐÔNG

107.100₫

153.000₫

 

30% OFF
THỊT NẠC DĂM FAU CẤP ĐÔNG

102.200₫

146.000₫

 

30% OFF
THĂN HEO FAU CẤP ĐÔNG

79.590₫

113.700₫

 

30% OFF
THĂN NÕN HEO FAU CẤP ĐÔNG

76.650₫

109.500₫

 

30% OFF
THỊT HEO CỐT LẾT FAU CẤP ĐÔNG

80.220₫

114.600₫

 

30% OFF
COMBO CÁNH ĐÙI TỎI GÀ 3F 500G CẤP ĐÔNG

39.900₫

57.000₫

 

30% OFF
XƯƠNG ỐNG HEO FAU CẤP ĐÔNG

86.800₫

124.000₫

 

30% OFF
CHÂN GIÒ HEO FAU CẤP ĐÔNG

92.120₫

131.600₫

 

30% OFF
GÀ NỬA CON GÒ CÔNG CẤP ĐÔNG

149.100₫

213.000₫

 

30% OFF
CÁNH GÀ 3F CẤP ĐÔNG 500G

39.200₫

56.000₫

 

30% OFF
PHI LÊ VỊT CẤP ĐÔNG

441.000₫

630.000₫

 

30% OFF
THỊT HEO XAY FAU CẤP ĐÔNG

72.660₫

103.800₫

 

30% OFF
SƯỜN HEO NON FAU CẤP ĐÔNG

86.100₫

123.000₫

 

30% OFF
ĐÙI VỊT CONFIT CEBON CẤP ĐÔNG

90.626₫

129.465₫

 

30% OFF
ỨC GÀ FILLET GÒ CÔNG CẤP ĐÔNG

185.430₫

264.900₫