Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

69.750₫

 

CAM NAVEL

59.900₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

QUÝT

89.900₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

BƯỞI 5 ROI

104.913₫

 

15% OFF
BƯỞI DA XANH

67.000₫

78.800₫