Cam, Quýt & Bưởi

CAM HÀM YÊN

37.450₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

100.750₫

 

CAM NAVEL

37.450₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

QUÝT

99.900₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

BƯỞI 5 ROI

104.913₫

 

BƯỞI DA XANH

78.800₫