Cam, Quýt & Bưởi

QUÝT LAI VUNG 500G

64.500₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA 500G

49.750₫

 

CAM NAVEL 500G

44.750₫

 

CAM SÀNH BẾN TRE 1KG

83.800₫

 

QUÝT 500G

74.750₫

 

QUÝT NGỌT 500G

44.450₫

 

BƯỞI 5 ROI

104.913₫

 

BƯỞI DA XANH RUỘT HỒNG 1KG

87.800₫