Cam, Quýt & Bưởi

QUÝT LAI VUNG

64.500₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA 500G

74.500₫

 

CAM NAVEL KHÔNG HẠT 500G

59.500₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

QUÝT

72.500₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

44.450₫

 

BƯỞI 5 ROI

104.913₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫