Cam, Quýt & Bưởi

CAM NAVEL 1KG

129.900₫

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA 500G

84.750₫

 

CAM SÀNH BẾN TRE 1KG

83.800₫

 

BƯỞI DA XANH RUỘT HỒNG 1KG

97.500₫

 

QUÝT 500G

79.950₫

 

QUÝT NGỌT 500G

44.450₫

 

CAM HÀM YÊN

34.750₫