Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

62.950₫

 

CAM NAVEL

55.000₫

 

CAM SÀNH

83.800₫

 

QUÝT

79.500₫

 

QUÝT ĐƯỜNG

88.900₫

 

BƯỞI 5 ROI

104.913₫

 

BƯỞI DA XANH

87.800₫