Các Loại Rượu Khác * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

RƯỢU VANG NỔ VỊ ĐÀO SENAC 750ML

135.900₫

 

RƯỢU VANG NỔ PROSECCO PASSAPAROLA 750ML

456.000₫

 

RƯỢU VANG HỒNG CÓ GAZ MARTINI 750ML

469.900₫

 

RƯỢU VANG NỔ EXTRA DRY FRESCHELLO 750ML

456.000₫

 

RƯƠU VANG CÓ GAZ ASTI MARTINI 750ML

469.900₫

 

RƯỢU VANG HỒNG R DU CHATEAU ROUBINE COTES DE PROVENCE 750ML

599.600₫

 

RƯỢU VANG NỔ CIDRE BOUCHE BRUT JEAN LORET 750ML

365.000₫

 

RƯỢU VANG HỒNG CLARENDELLE 2016 750ML

675.000₫

 

RƯỢU VANG CHARDONNAY LEAPING HORSE 13.5% 750ML

363.500₫

 

RƯỢU VANG WILDCARD UNDAKED CHARDONAY 2013 12% 750ML

349.900₫

 

RƯỢU SAKE NAMACHOZO GEIGEKKIAN 300ML

240.000₫

 

RƯỢU VANG CORKS WINE CABERNET SAUVIGNON 3L

456.000₫