Các Loại Rượu Khác * Chúng tôi chỉ bán rượu cho người trên 18 tuổi

RƯỢU VANG NỔ VỊ ĐÀO SENAC 750ML

145.900₫

 

RƯỢU VANG NỔ PROSECCO PASSAPAROLA 750ML

505.500₫

 

RƯỢU VANG HỒNG CÓ GAZ MARTINI 750ML

469.900₫

 

RƯỢU SOJU HƯƠNG GỪNG 14% OPPA 360 ML

69.500₫

 

RƯƠU VANG CÓ GAZ ASTI MARTINI 750ML

469.900₫

 

RƯỢU SOJU HƯƠNG TÁO 14% OPPA 360 ML

69.500₫

 

RƯỢU SOJU HƯƠNG MÂM XÔI 14% OPPA 360ML

76.900₫

 

RƯỢU VANG NỔ CIDRE BOUCHE BRUT JEAN LORET 750ML

365.000₫

 

RƯỢU SPARKLING WINE ALITA SELECTION MUSCAT 750ML

369.900₫

 

RƯỢU SPARKLING WINE ALITA SELECTION ROSE 750ML

369.900₫

 

RƯỢU SPARKLING WINE ALITA SELECTION BRUT CUVEE 750ML

369.900₫

 

RƯỢU VANG CHARDONNAY LEAPING HORSE 13.5% 750ML

363.500₫

 

RƯỢU VANG WILDCARD UNDAKED CHARDONAY 2013 12% 750ML

349.900₫