CÁ ĐÓNG HỘP  :  Trứng Cá

TRỨNG CÁ CAVIA FRIEDRICHS

376.800 đ

 

TRỨNG CÁ CAVIAR ĐỎ FRIEDRICHS

149.700 đ

 

TRỨNG CÁ TẦM FRIEDRICHS

159.600 đ

 

TRỨNG CÁ TUYẾT AMANDA

96.200 đ