Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

CHANH DÂY NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 469.000đ

MƠ ĐÔNG LẠNH IQF  PONTHIER

509.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 509.900đ

LỰU ĐÔNG LẠNH NHUYỆN PONTHIER

489.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 489.900đ

HẠT GIẺ ĐÔNG LẠNH NHUYỄN PONTHIER

419.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 419.900đ

NAM VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER

429.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 429.000đ

HỖN HỢP QUẢ ĐỎ NGHIỀN PONTHIER

469.900 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG 

Total: 469.900đ

VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH PONTHIER

409.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 409.000đ

DÂU NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

409.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 409.000đ

PHÚC BỒN TỬ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 469.000đ

NAM VIỆT QUẤT NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

509.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 509.000đ

DỪA NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

426.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 426.000đ

MƠ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

389.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 389.000đ