Hotline: 0903.166.228
0
   

HÀNG MÁT & ĐÔNG LẠNH   :  THỦY HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

CÁ CHẼM ĐÔNG LẠNH

60.800 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 60.800đ

SURIMI

925.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: KG

Total: 925.000đ

TÔM LUỘC ĐÔNG LẠNH

117.160 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 200G

Total: 117.160đ

PHI LÊ CÁ TRA ĐÔNG LẠNH

45.900 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 300G

Total: 45.900đ

SÒ ĐIỆP MỘT MẢNH THAIMEX

65.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 250G

CỒI SÒ ĐIỆP ĐÔNG LẠNH

175.000 đ

 

Xuất xứ: MỸ

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 175.000đ

VẸM TALLEY'S IQF GREENSHELL

614.000 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 614.000đ

SÒ ĐỎ SIZE L

679.000 đ

 

Xuất xứ: CANADA

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 679.000đ

VẸM XANH ĐÔNG LẠNH HIGHFORD

374.800 đ

 

Xuất xứ: NEW ZEALAND

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 374.800đ