Hotline: 0903.166.228
0
   

THỊT & TRỨNG

CHÂN GÀ GTT

77.600 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

ĐÙI GÀ LEBOUCHER

46.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 46.000đ

CÁNH GÀ LEBOUCHER

48.380 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 48.380đ

ỨC GÀ LEBOUCHER

43.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 500G

Total: 43.000đ

GÀ NỬA CON LEBOUCHER

63.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 63.000đ

Vịt Phi Lê Cebon

514.860 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 1KG

Total: 514.860đ

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 10 TRỨNG

42.500 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 10 TRỨNG/HỘP

Total: 42.500đ

TRỨNG GÀ BA HUÂN HỘP 6 TRỨNG

19.700 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 6 TRỨNG/HỘP

Total: 19.700đ

TRỨNG GÀ ÁC VNFLAVOR HỘP 10 TRỨNG

50.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 10 TRỨNG/HỘP

Total: 50.000đ

TRỨNG GÀ OMEGA 3 FAU

70.000 đ

 

Xuất xứ: VIỆT NAM

Quy cách đóng gói: 10 TRỨNG/HỘP

Total: 70.000đ

GAN NGỖNG FOIE D'OIE ENTIER

946.000 đ

 

Xuất xứ: PHÁP

Quy cách đóng gói: 180G

Total: 946.000đ

TRỨNG CÁ VÂY TRÒN

149.700 đ

 

Xuất xứ: ĐỨC

Quy cách đóng gói: 100G

Total: 149.700đ